Hur vi jobbar?

Vi jobbar med kommunikation och trygghet

Hunden är ett flockdjur och klarar sig inte på egen hand. När vi hämtar vår valp

byter den från en flock bestående av sin mamma och syskon till en flock bestående av

människor och kanske någon/några hundar den ännu inte känner. Här har du en

viktig roll som hundägare att ta ansvar för att bli den ledare som din hund kan lita

på och känna sig trygg med. Har du bekymmer med att hunden

Drar i kopplet

Aggressiv eller nervös

Separationsångest, förstör hemmet när du är borta

Rädsla

Skäller

Hoppar upp på dig och gäster

Vill inte äta och/eller vaktar sin mat

Så är detta tydliga tecken på en hund som själv tagit på sig ansvaret för dig, din

familj och ditt hem. Det är nu möjligt för oss människor att när vi omger oss med

hundar sända ut de rätta signalerna för att hunden ska se oss som ledare. Bara

genom att ändra på vårt sätt att vara mot hunden får den rätt information och kan

börja lita på oss som ledare.

Vi på Holmberga hund jobbar med det tysta språket som hjälper hunden att förstå sin roll i flocken och i den här världen genom att du lär dig principerna och blir den ledaren som din hund kan lita på och känna sig trygg med.

Jag som instruktör jobbar i första hand med dig som hundägare.

Det är inte vad du gör, utan vad du är, som påverkar din hund.

Vi vill skapa trygghet, tillit och harmoni.